ACO Stormbrixx – Ponikanje in zadrževanje

Zaradi podnebnih sprememb v našem okolju, je nujno potrebna takojšna zamenjava in sprememba več desetletij uporabljenih in ustaljenih načinov razmišljanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja sistemov za odvodnjavanje. Standard SIST EN N752 : "Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb" nam podaja nove principe, po katerih je potrebno graditi moderen sistem odvodnjavanja.

ACO Stormbrixx je unikaten in inovativen podzemni modularni ponikalni sistem iz umetne mase, ki se uporablja za upravljanje s padavinskimi vodami (zbiranje, zadrževanje in ponikanje). Uporablja se lahko samostojno ali kot del ACO sistemske verige upravljanja s površinskimi vodami.


Stormbrixx SD

 • Primeren za občasen promet osebnih vozil in intervencijska vozila
 • Pregledovanje in čiščenje sta možna v celotnem sistemu
 • Enostavna namestitev
 • Zavzame malo prostora za shranjevanje
 • Visok koeficient uporabnega volumna 97%

Stormbrixx HD

 • Primerno za težek promet in globoko vgradnjo
 • Pregledovanje in čiščenje sta možna v celotnem sistemu
 • Enostavna namestitev
 • Zavzame malo prostora za shranjevanje
 • Visok koeficient uporabnega volumna 95%

ACO Stormbrixx se lahko uporablja za izgradnjo podzemnega ponikalnega sistema.
V ta namen nudi številne možnosti in ima naslednje prednosti:

 • Sistem plitve vgradnje temelji na tem, da se izkoristi čim večja površina, s čimer se poviša stopnja ponikanja v tla, s tem pa se zniža prostornina za zadrževanje vode.
 • Patentiran sistem za povezovanje s konektorji zagotavlja čvrstost in stabilnost sistema.
 • Odstranjevanje mulja iz sistema, ki ogroža njegovo funkcionalnost (niža prepustnost), se izvede brez dragih gradbenih posegov.
 • Gladke površine omogočajo lažje odstranjevanje akumuliranega mulja iz sistema (spiranje).
 • Možnost povezovanja cevi do DN 200 neposredno v bloke in do DN 400 v kontrolnem bloku
 • Kontrolni blok omogoča dostop opremi za pregled (kamere) in čiščenje (visokotlačni čistilniki)
 • Enostaven dostop do sistema
 • Kontrolni priključek profila DN 150 omogoča opremi za pregled in čistilnim pripomočkom enostaven in stroškovno učinkovit dostop v sistem
 • Odprta struktura sistema (bloki brez pregrad) omogoča enostavno premikanje opreme za pregled in čiščenje po celotnem ponikovalnem polju
 • Konstrukcija polblokov je prilagojena enostavnemu premikanju inšpekcijskih kamer in izpiralnih sistemov, brez ostrih robov, za katere bi se lahko zataknile.
 • Skladiščenje, transport, ravnanje in montaža so bistveno poenostavljeni zaradi zasnove polblokov, ki omogoča vklapljanje elementov drug v drugega, s čimer se znatno zmanjša prostor za skladiščenje
 • Postavitev sistema prilagajamo prostoru, ki ga imamo na voljo.


Zakaj ACO Stormbrixx?

Zaradi podnebnih sprememb v našem okolju, je nujno potrebna takojšna zamenjava in sprememba več desetletij uporabljenih in ustaljenih načinov razmišljanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja sistemov za odvodnjavanje. Standard SIST EN N752 : "Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb" nam podaja nove principe, po katerih je potrebno graditi moderen odvodni
sistem.

Ena od največjih sprememb ki jih prinaša SIST EN 752, je zahteva po decentralizirani obdelavi padavinskih vod na mestu njenega nastanka, začenši z najbolj zaželjeno:

 • odvodnja v ponikalnico
 • odvodnja v naravni prejemnik (npr. vodotok)
 • odvodnja v kanalizacijski sistem

ACO Stormbrixx

Visoka strukturna trdnost

 • Bistvo sistema so osnovni elementi dimenzije 1200 x 600 x 342 mm, ki se na licu mesta sestavijo v poljubno veliko ponikalno polje.
 • Med seboj križno zloženi osnovni elementi zagotavljajo dolgoročno visoko strukturno trdnost in stabilnost.

Nosilnost

 • ACO Stormbrixx preizkuša zunanja neodvisna in pooblaščena ustanova za kontrolo kvalitete, z namenom preverjanja mehaničnih lastnosti posameznih elementov, kot so statična nosilnost in utrujanje materiala.
 • ACO Strombrixx je primeren za vgradnjo v zelene pohodne površine, kakor tudi pod povozne površine.

Dostop in vzdrževanje

 • Odprta struktura elementov in prost prehod med posameznimi stebrički, olajša daljinsko vodenje kamere za pregled kanalizacije in napredovanje visokotlačne čistilne glave.
 • Vgradnja integriranih kontrolnih blokov v sistem, omogoča trajen in neomejen dostop in vzdrževanje celotnega ponikalnega sistema skozi njegovo celotno življenjsko dobo.

Upravljanje z muljem

 • ACO Stormbrixx omogoča izvedbo ločenih komor znotraj sistema za zadrževanje mulja, brez česar je skoraj nemogoče učinkovito vzdrževanje sistema (odstranjevanje mulja).

Naša tehnična podpora vam je na voljo za tehnično svetovanje pri izdelavi projektne dokumentacije:

Podpora vključuje:

 • Izbor, dimenzioniranje in tudi potrebno količino izbranih produktov kot so linijski požiralniki in odtoki, usedalniki, izločevalci maščob, mineralnih olj ali težkih kovin – ob upoštevanju veljavnih smernic
 • Dimenzioniranje in konfiguriranje ponikovalnih in zadrževalnih sistemov
 • Zasnovo jaškov z regulacijo pretoka (če je potrebno)
 • Izdelavo ustreznih risb in detajlov umestitve (če je potrebno)
 • Izdelavo popisnih tekstov, tehničnih navodil in opisov za posamezne produkte

Kontaktirajte nas!

Kontaktna oseba:

Darja Rup, inž. gradb.
Tehnična podpora

Telefon: +386(0)3 817 18 85
Fax: +386(0)3 817 18 82

darja.rup@aco.si

ACO Stormbrixx N18 katalogpdf
ACO Stormbrixx_vgradnja in vzdrževanjepdf
Primer vgradnje - obrtna conapdf
ACO Stormbrixx ponikanje - popis delxls
ACO Stormbrixx zadrževanje - popis delxls
ACO Stormbrixx adapter za dostopni jašek (314075)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi ‍DN110 (314026)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN160 (314027)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN200 (314028)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN250 (314048)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN315 (314029)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN400 (314030)dwg
ACO Stormbrixx čelna stena HD (314062)dwg
ACO Stormbrixx čelna stena SD (314091)dwg
ACO Stormbrixx kanalski pokrov SA 160 (314044)dwg
ACO Stormbrixx kanalski pokrov SA 400 - ventilacija (314053)dwg
ACO Stormbrixx kanalski pokrov SA 400 (314043)dwg
ACO Stormbrixx osnovni element HD (314061)dwg
ACO Stormbrixx osnovni element SD (314090)dwg
ACO Stormbrixx pokrov HD (314022)dwg
ACO Stormbrixx pokrov SD (314092)dwg
ACO Stormbrixx povezovalec HD (314023)dwg
ACO Stormbrixx revizijski jašek HD (27034)dwg
ACO Stormbrixx zgornji del - dostop. jašek (89013)dwg
ACO Stormbrixx zgornji del z dotokom - dostop. jašek (89014)dwg
Ponikovalno polje ACO Stormbrixx SD - primer vgradnjepdfdwg
Ponikovalno polje ACO Stormbrixx HD - primer vgradnjepdfdwg
ACO Stormbrixx ponikanje - navodila za vgradnjopdfdwg
ACO Stormbrixx zadrževanje - navodila za vgradnjopdfdwg
TOP