ACO Slovenija

ACO Stormbrixx je unikaten in inovativen podzemni modularni ponikalni sistem iz umetne mase, ki se uporablja za upravljanje s padavinskimi vodami (zbiranje, zadrževanje in ponikanje). Uporablja se lahko samostojno ali kot del ACO sistemske verige upravljanja s površinskimi vodami.

ACO Stormbrixx

Zakaj ACO Stormbrixx?

Zaradi podnebnih sprememb v našem okolju, je nujno potrebna takojšna zamenjava in sprememba več desetletij uporabljenih in ustaljenih načinov razmišljanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja sistemov za odvodnjavanje. Standard SIST EN N752 : "Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb" nam podaja nove principe, po katerih je potrebno graditi moderen odvodni
sistem.

Ena od največjih sprememb ki jih prinaša SIST EN 752, je zahteva po decentralizirani obdelavi padavinskih vod na mestu njenega nastanka, začenši z najbolj zaželjeno:

  • odvodnja v ponikalnico
  • odvodnja v naravni prejemnik (npr. vodotok)
  • odvodnja v kanalizacijski sistem

ACO Stormbrixx

Visoka strukturna trdnost

  • Bistvo sistema so osnovni elementi dimenzije 1200 x 600 x 342 mm, ki se na licu mesta sestavijo v poljubno veliko ponikalno polje.
  • Med seboj križno zloženi osnovni elementi zagotavljajo dolgoročno visoko strukturno trdnost in stabilnost.

Nosilnost

  • ACO Stormbrixx preizkuša zunanja neodvisna in pooblaščena ustanova za kontrolo kvalitete, z namenom preverjanja mehaničnih lastnosti posameznih elementov, kot so statična nosilnost in utrujanje materiala.
  • ACO Strombrixx je primeren za vgradnjo v zelene pohodne površine, kakor tudi pod povozne površine.

Dostop in vzdrževanje

  • Odprta struktura elementov in prost prehod med posameznimi stebrički, olajša daljinsko vodenje kamere za pregled kanalizacije in napredovanje visokotlačne čistilne glave.
  • Vgradnja integriranih kontrolnih blokov v sistem, omogoča trajen in neomejen dostop in vzdrževanje celotnega ponikalnega sistema skozi njegovo celotno življenjsko dobo.

Upravljanje z muljem

  • ACO Stormbrixx omogoča izvedbo ločenih komor znotraj sistema za zadrževanje mulja, brez česar je skoraj nemogoče učinkovito vzdrževanje sistema (odstranjevanje mulja).
ACO Stormbrixx N18 katalogpdf
TOP