Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Zadrževanje in kontroliran izpust

Pri načrtovanju novega trgovskega centra sta se projektant in investitor srečala z izzivom trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo. Mnenjedajalec in lokalne oblasti so namreč v projektnih pogojih zahtevali, da je lahko največja količina padavinske vode, s katero bo obremenjen bližnji potok, enaka količini, s katero je bil potok obremenjen pred izgradnjo novega trgovskega centra.

Galerija

Vgrajeni ACO proizvodi:

Prenos reference