Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Princip spužvastega mesta za drevesa

Princip Sponge City za drevesa je inovativen način gradnje, ki zagotavlja preživetje urbanih dreves v uličnem prostoru. Prvotno v Skandinaviji razvito načelo omogoča zdrav razvoj dreves z velikimi krošnjami v urbanih območjih in hkrati ustvarja podzemni prostor za zadrževanje deževnice.

Po principu spužvastega mesta se lahko korenine dreves širijo pod tlakovane površine, kot so pločniki, parkirišča in ulice, ne da bi pri tem povzročile škodo. Konstrukcija spodnjega ustroja ceste mora ustrezati tako tehničnim zahtevam gradnje cest kot tudi biološkim zahtevam dreves.

Rešitev

Grob kamnit skelet zagotavlja potreben prenos obremenitev. Votline med kamni podkonstrukcije, zapolnjene s substratom z drobnimi porami, zagotavljajo vodo drevesom tudi v sušnih obdobjih. Pozitiven stranski učinek je, da se lahko velike količine vode shranijo tudi v koreninah in okoliški zemlji.


Sistem ACO

Kot strokovnjak za upravljanje s padavinsko vodo smo razvili tehnično rešitev, ki je tako učinkovita kot tudi enostavna za izvedbo, s katero lahko onesnaženo deževnico očistimo in spustimo v tla.

Jašek ACO Combipoint je bil razvit tako, da vključuje dodatne komponente za spužvasto mesto in se zdaj lahko uporablja posebej za različne rešitve za le-to.

Modularni sistem za tip območja F1

Neposredno dovajanje deževnice s pločnikov in kolesarskih stez v spužvasto mestno telo (tip površin F1 po ÖWAV RB45)

Površinska padavinska voda se dovaja v cestni jašek preko vtočne »Sponge City« pokrivne rešetke (1) ali dodatne dovodne šobe (2).

Prvo grobo čiščenje poteka v košari za lovljenje listja (3). Voda se nato v steka v mokri usedalnik na dnu jaška, kjer se drobni delci usedejo na dno (4). Pozno jeseni in spomladi je potrebno vedro za grobe nečistoče in mokri usedalnik očistiti.

V poletnem obratovanju je vgrajen drsnik (5) za priključek na kanalizacijo zaprt. Padavinska voda se ob deževju v jašku dviga do iztočne cevi (6) preko katere se odvaja v spužvasto strukturo mestnega drevesa.

Če je spužvasto mesto nasičeno, nastane v jašku zastoj in potopna prelivna cev (7) prepreči, da bi se dvignila na površino - obvod vodi direktno v kanalizacijo. Pozno jeseni in spomladi je treba lovilec listov in mokro blato očistiti in posesati.

Modularni sistem za tipe površin F2 in F3

Dodvajanje deževnice preko zemeljskega filtra, za parkirne in vozne površine v kombinaciji z iztočnim ACO Sponge City boxom (tip površin F2 & F3 v skladu z ÖWAV RB45)

Morebitna onesnažena deževnica, se usmerja v cestni Combipoint jašek preko vtočne rešetke »Sponge City« (1).

Prvo grobo čiščenje poteka v košari za lovljenje listja (3). Voda se nato v steka v mokri usedalnik na dnu jaška, kjer se drobni delci usedejo na dno (4). Pozno jeseni in spomladi je potrebno vedro za grobe nečistoče in mokri usedalnik očistiti.

V poletnem obratovanju je vgrajen drsnik (5) za priključek na kanalizacijo zaprt. Padavinska voda se ob deževju v jašku dviga do priključenega ACO odtočnega boxa (5)) kjer se preko rež odvaja v sosednji zemeljski filter. Padavinska voda se nato čisti preko nameščene 30 cm zemeljske plasti preden vstopi v spužvasto mestno telo.

Če pride zaradi močnega dežja do preliva v zemeljski filtrski plasti in dviganja gladine, pride vgrajeni obvod (6) v stik z odtočno omarico in usmeri deževnico preko odvodnih cevi neposredno v spužvasto mestno telo. Pomembno je, da gredo prve onesnažene vode (prvo izpiranje) vedno skozi zemeljski filter.

Delovanje modularnega sistema ACO Sponge City

Poznani vtočni požiralnik ACO Combipoint postane modularni sistem ACO spužvastega mesta.

Kombinacija obstoječih komponent z znanimi prednostmi, kot so vodotesnost, nastavljivost višine in vrtljivost, z novo razvitimi komponentami sistema Sponge City daje fleksibilen modularni sistem.

Pokrivne rešetke v posebni geometriji rež so primerne tudi za območja s prometom pešcev. Večnamenski dvojni tečaj, odporen na umazanijo in zlom, omogoča enostavno in hitro odpiranje z obojestranskim odpiranjem rešetke za približno 110 stopinj.

Namestitev je torej možna ne glede na smer vožnje in naklone, s čimer se izognete napakam pri montaži. Poleg tega lahko rešetko v celoti odstranite tako, da jo dvignete navpično.

Drevesni habitat: varovanje in oblikovanje | Sistemi za zaščito dreves

ACO drevesne rešetke in zaščite za deblo ščitijo deblo pred poškodbami, na primer zaradi nenamernih trkov ali parkiranja koles, in tako poskrbijo za preživetje dreves.

Občutljivo območje korenin in debla dreves je treba dobro zaščititi. ACO sistem drevesnih rešetk poskrbi, da drevesa dobijo svoj habitat, še posebej v mestu. ACO drevesne rešetke Wotan so različnih velikosti in oblik. Možna je tudi kasnejša prilagoditev drevesni rasti. Kreativno oblikovanje odprtega prostora je mogoče doseči z okroglimi, kvadratnimi ali pravokotnimi drevesnimi rešetkami ter zaščitnimi rešetkami v vogalih ali ob zidu. Wotan drevesne rešetke so samonosilne in ne potrebujejo podkonstrukcije.

ACO zloženka Green Citypdf